Čemu služi alternator u automobilu?

Čemu služi alternator u automobilu?

Kako radi alternator?

Alternator ima namote koji stvaraju struju na statoru. On funkcionira slično kao i dinamo, no razlika je što ga pokreće motor koji mu pruža dovoljni broj okretaja za rad. Alternator pruža svim električnim dijelovima automobila dovoljno struje za rad, te da puni akumulator tijekom rada automobila. Ova dva elementa međusobno rade u sustavu i nadopunjuju se.

Primjerice, ako je motor ugašen, tada baterija ili akumulator daju struju svjetlima, radiju, brisačima i slično. Budući da se akumulator s vremenom prazni, ako držite motor ugašen, a radio svira i svijetla rade nakon nekog vremena on će se isprazniti i neće imati dovoljno energije u sebi da upali automobil i da ostali elementi rade. Stoga, kada je motor upaljen akumulator se preko alternatora puni, koji u isto vrijeme mijenja akumulator i proizvodi struju za sve električne elemente.

Čitajte i sljedeći članak: Pobrinite se da imate ispravan rashladni sustav automobila


Od brojnih dijelova od kojih su automobili danas sastavljeni, vrlo važan je i rashladni sustav automobila. On se sastoji od više različitih komponenti, a podjednako je važan za pravilno funkcioniranje cijelog automobila. 

Kako prepoznati kvar na alternatoru?

Kao i svaki drugi dio automobila, tako je i alternator (https://www.silux.rs/) podložan kvarovima, a da bi automobil funkcionirao pravilno neophodno je da on radi kako treba. Upravo radi toga, potrebno je na vrijeme prepoznati neki kvar na alternatoru i popraviti ga.

Najočitiji signal da alternator ne radi kako treba je crvena lampica na kontrolnoj ploči automobila koja će se upaliti. Ako se upali tijekom vožnje, veoma je bitno da što prije reagirate, kako se na automobilu ne bi stvorio još koji kvar i povećao štetu. Kada se desi kvar na alternatoru, tada se električna energija automobila isporučuje putem akumulatora, no samo određeno vrijeme koliko on ima kapacitet.

Comments are closed.